II Zjazd Rodu Krygowskich – 16-20 sierpnia 2001, Iwonicz Zdrój

zjazd_II

Zdjęcia – II Zjazd

Zdjęcia z Galerii

W II Zjeździe Krygowskich wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyło około 120 osób. Był on kolejnym sukcesem organizatorów i uczestników spotkania. Przyczynił się do dalszego zacieśnienia więzów rodzinnych i poznania nowych członków rodu.
Niestety nie wszyscy mogli skorzystać z zaproszenia z różnych względów Chociaż w tym zjeździe wzięła udział mniejsza liczba uczestników, było jednak sporo osób, które spotkały się z nami po raz pierwszy. Oto reprezentacja poszczególnych linii rodowych: futomska – 73, słowacka – 9, mużyłowska – 6, biecka – 6, męcińska – 6, ropska – 4, wójtowska I – 3, harklowska – 2, pagorzyńska – 2, jasielsko-czortkowska – 1 oraz gdańska – 1. Z USA przyjechały 3 osoby, z Niemiec – 6 i z Słowacji – 9 osób. Uczestnicy Zjazdu zostali zakwaterowani w pensjonatach “Watra”, “Trzy Lilie” i “Telimena”.
Zjazd zaczął się  uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym w Iwoniczu Zdroju, celebrowaną przez księdza Infułata Józefa Sądeja i księdza dziekana Jerzego Moskalę proboszcza ze Zręcina. Do mszy służyli nasi krewni: Piotr Krygowski, syn naszego Prezesa i Marek Pęk – jego siostrzeniec. Ks. Infułat wygłosił piękną Homilię. W czasie Mszy św. Maria Bielawska przeczytała piękną modlitwę napisaną przez naszą prababcię Julię Krygowską.

Po Mszy wykonano grupowe zdjęcia na schodach kościoła i wszyscy przeszli do sali kina “Wczasowicz”. W sali przygotowaliśmy ciekawą wystawę drzew genealogicznych, zdjęć, pamiątek, dokumentów rodzinnych, pamiętników, wierszy i innych materiałów związanych z naszym rodem.
W biurze Zjazdu można było kupić albo zamówić różne książki i wydruki związane z rodem Krygowskich: “Pamiętnik Kazimierza Krygowskiego”, wydruk strony rodzinnej autorstwa Witka Kroemeke, lub jego strona na płytach CD-rom, “Poznajmy się…” oraz “Linie rodowe Krygowskich”, autorstwa Marii Krygowskiej-Doniec, modlitwa Julii Krygowskiej z jej zdjęciem jako pamiątka II Zjazdu, “Ludzka Procesja”, I tom pamiętnika Zdzisława Krygowskiego.
II Zjazd otworzył nasz Prezes Jan Krygowski z Rzeszowa (linia futomska Kazimierza). Serdecznie powitał naszą seniorkę – Ciocię Karolcię, której wręczyliśmy piękny bukiet liczący 97 róż i odśpiewaliśmy 200 lat. Następnie Jakub Krigovský odczytał nam swój tekst wystąpienia w języku słowackim. Prawie wszyscy dobrze go zrozumieli i zgotowali gorącą owację. Prezes wspomniał również o mszy prymicyjnej syna Jakuba w Preszowie w czerwcu ubiegłego roku na której była także delegacja naszego rodu. Odczytał nam także list od senatora Mieczysława Janowskiego zaproszonego do w udziału w naszym Zjeździe, ale nie mógł wziąć w nim udziału. Jerzy Doniec, mąż Marii Krygowskiej-Doniec, wręczył Jakubowi komplet zdjęć z prymicji jego syna jako pamiątkę naszych odwiedzin. Później odczytał nam wiersz okolicznościowy dla uczestników Zjazdu, napisany w ostatniej chwili przez Albina Krygowskiego, ojca Marii Krygowskiej-Doniec (linia futomska Władysława), przyjęty przez wszystkich wielkimi oklaskami. Marysia Bielawska powiedziała o naszych poszukiwaniach, nowych kontaktach i przyjaźniach, tradycji spotkań rodzinnych. Następnie Jan Krygowski wręczył zaproszonym gościom ks. Infułatowi i ks. Proboszczowi Zręcina pamiętnik napisany przez Kazimierza Krygowskiego, dziadka Jasia, artysty rzeźbiarza.
Ks. InfułatJózef Sądej w bardzo ciepłych słowach opowiedział o rodzinie naszego Prezesa, którą zna od kilkudziesięciu lat.
Ks. dziekan Jerzy Moskala opowiedział nam znowu tym razem bardzo obszernie o ks. Julianie Krygowskim, dawnym proboszczu Zręcina.
Krystyna Guniewska odczytała fragment wspomnień Salomei Nieznańskiej – przesłanie, do którego nawiązał Jan Krygowski, prosząc, żeby wszyscy starali się zapisać swoje wspomnienia z przeszłości, notować opowieści dziadków, rodziców, znajdywać czas na wysłuchanie historii doświadczanych przez nich.
Helena Maciołek na prośbę Marysi Bielawskiej opowiedziała kilka zdarzeń związanych z prababcią Julią Krygowską, których była świadkiem jako mała dziewczynka.
Marysia Bielawska krótko opowiedziała o swoich zalotach.
Około godz. 20-ej przeszliśmy do restauracji “Galicja” na wystawną obiadokolację, która przebiegała w bardzo miłej atmosferze. W czasie przerwy przygrywała nam kapela pana Czechowskiego.

Następny dzień Zjazdu przebiegał pod znakiem wycieczek, pojechaliśmy do Rogów, aby obejrzeć piękny zabytkowy kościół, w którym jeszcze w ubiegłym roku pracował ks. Janusz Krygowski z linii harklowskiej. Następnie udaliśmy się do niezwykłego skansenu – Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Oprowadzał nas przewodnik, który bardzo ciekawie opowiadał o losach i twórcach tego przemysłu w Polsce. Wśród eksponatów była także karykatura jednego z dyrektorów – Mieczysława Krygowskiego (z linii sanockiej).

Trzecim etapem był Zręcin, gdzie powitał nas ks. proboszcz Jerzy Moskala. Poszliśmy na stary cmentarz, gdzie ksiądz proboszcz pokazał nam trzy groby nieznanych nam jeszcze Krygowskich obok grobowca Ignacego Łukasiewicza, a na drugim cmentarzu przy grobie księdza Juliana wysłuchaliśmy parę słów o księdzu (był prałatem Ojca Świętego), złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za jego duszę. Poszliśmy do kościoła, gdzie ksiądz proboszcz opowiedział nam historię kościoła, w którym kiedyś pracował ks. Julian Krygowski.
Następnie Maria Bęben, wnuczka brata ks. Juliana, Władysława Krygowskiego, zaprosiła nas na wystawę zdjęć rodzinnych z linii futomskiej Władysława, którą zorganizowała w nowo wybudowanej hali koło starego młyna i domu rodzinnego, stanowiących kiedyś własność ks. Juliana. W tym domu urodziły się Maria Bęben i Maria Krygowska-Doniec. Mieliśmy niepowtarzalną okazję obejrzenia wielu starych zdjęć rodzinnych i zwiedzenia starego młyna. Był to strasznie upalny dzień i nie zdołaliśmy zwiedzić niezwykłego Muzeum Lamp Naftowych w Krośnie. Wycieczkę zakończyliśmy wystawnym i bardzo smacznym obiadem w restauracji “Hermina”. Wypoczęci i ochłodzeni wróciliśmy do Iwonicza. Wieczór przebiegał nam na spacerach, rozmowach także na temat powołania Stowarzyszenia Rodu Krygowskich.

Trzeci dzień Zjazdu zaczął się uroczystym śniadaniem w restauracji “Galicja”. Dyskutowaliśmy na temat Stowarzyszenia Rodu Krygowskich. Głos zbierali: nasz Prezes Jan Krygowski, Jan Krygowski – prawnik z Gorlic, Jerzy Doniec z Krakowa, Witek Kroemeke z Hamburga, Emil Kołodziej z Warszawy, Maria Bielawska z USA, Barbara Pęk z Krakowa, Krystyna Guniewska z Rzeszowa, Kazimierz Szczepański z Rzeszowa. W międzyczasie powołano komitet d/s organizacji III Zjazdu w 2004 roku. W jego skład weszły następujące osoby: Krystyna Guniewska jako prezes III Zjazdu, Kazimierz Szczepański, oraz Maria Krygowska-Doniec. Spotkanie zakończyliśmy głosowaniem. Większość uczestników była za powołaniem Stowarzyszenia Rodu Krygowskich i wybrano zespół do organizacji i Walnego Zgromadzenia Członków w Odrzykoniu w osobach: Kazimierz Szczepański – przewodniczący, Krystyna Guniewska – sekretarz i Jerzy Doniec – zastępca przewodniczącego.

Około godziny 13-ej wyjechaliśmy autobusami i samochodami do Odrzykonia. Gospodarzem i głównym fundatorem naszego niezwykłego spotkania w Odrzykoniu był Zdzisław Sulimowski z linii futomskiej Wincentego, syn Cioci Karolci.
Powitał nas serdecznie i wzruszająco w odrzykońskim kościele, a ksiądz proboszcz Kazimierz Późniakopowiedział historię kościoła. Obok kościoła otwarto dla nas interesujące Muzeum Regionalne, w którym zgromadzono ciekawe eksponaty narzędzi, sprzętów domowych, wyrobów kowalskich, wyposażenia pierwszych remiz strażackich, fotografii i dokumentów związanych z wsią Odrzykoń. Na cmentarzu Zdzisław oprowadził nas po rodzinnych grobach. Po tym wstępie poszliśmy do posiadłości Cioci Karoliny Sulimowskiej. Na ścianach pięknego drewnianego domu rozpięte były drzewa genealogiczne, wiersze prababci Julii Krygowskiej i stare zdjęcia rodziny Wincentego Krygowskiego. Zdzisław Sulimowski opowiedział historię domu rodzinnego zbudowanego przez Wincentego i zaprosił wszystkich do odwiedzenia tego miejsca.
Marysia Bielawskaprzeczytała długi, pięknie oprawiony poemat, który oparła na kanwie “Pana Tadeusza”, o naszej Cioci Karolci, jej domu i rodzinie. Ciocia mogła przenieść się w świat swojego dzieciństwa i młodości.
Jan Krigovsky ze Strby na Tatrach Słowackich ze swoją rodziną zaśpiewali Cioci Karolci kilka okolicznościowych piosenek słowackich i wręczyli miłe upominki. Jan powiedział: “śpiewaliśmy już z różnych okazji, ale takiemu “krasnemu wieku” jeszcześmy nie śpiewali. To jest najstarsza Karolina Krygowska, a my mamy na Słowacji naszą wnuczkę, Karolinę Krygowską co ma dwa roki. Nas Słowaków tu jest mało, ale my “huczni”, tak że my babinka wam wiele zdrowia, wiele zdrowia, jeszcze raz wiele zdrowia a 100 lat życia”. Oklaski, życzenia 200 lat życia … Słowacy na życzenie jeszcze bisują.
Wszyscy goście poczęstowani zostali wspaniałym bigosem i futomskim chlebem. Były też ciastka, gorące i zimne napoje.
Atmosfera była rodzinna. Śpiewaliśmy wszystkim znane piosenki, tańczyliśmy z bardzo wzruszoną i szczęśliwą Ciocią Karolcią.
Na zakończenie w ogrodzie odbyło się I założycielskie zebranie przyszłych członków Stowarzyszenia Rodu Krygowskich i wstępne wybory do jego władz. Po serdecznym pożegnaniu przez gospodarzy pojechaliśmy autobusami do ruin Zamku Odrzykońskiego. Część uczestników została na ognisku pod ruinami, a reszta z przewodnikiem zwiedziła ten ciekawy zabytek. Zbliżał się wieczór, co dodało ruinom romantyczności i tajemniczości. Przewodnik bardzo ciekawie opowiedział ich dzieje i historie jego mieszkańców.
Odrzykoń pożegnaliśmy przy ogniskach pod ruinami i pieczonymi na nich kiełbaskami. Już późną nocą wróciliśmy do Iwonicza Zdroju i był to już praktycznie ostatni dzień II Zjazdu.

W niedzielę spotkaliśmy się jeszcze raz na  Mszy świętej w kościele i powoli rozjeżdżaliśmy się z żalem, że trwało to tak krótko.

Program Zjazdu (4.7 KB)

Uczestnicy Zjazdu (35.0 KB)

Homilia ks. Infułata Józefa Sądeja. (14.8 KB)

Modlitwa Julianny Krygowskiej (3.6 KB)

Powitanie Jana Krygowskiego na otwarciu Zjazdu. (6.2 KB)

Mowa Jakuba Krigovský'go na powitanie. (5.7 KB)

Informacja Jana Krygowskiego o mszy primycyjnej w Preszovie. (1.5 KB)

List senatora Mieczysława Janowskiego (2.9 KB)

Jurek Doniec (852.0 B)

Wiersz Albina Krygowskiego (2.9 KB)

Mowa Marysi Bielawskiej (3.4 KB)

Mowa ks. Infułata J. Sądeja (3.7 KB)

Mowa Dziekana Jerzego Moskali (4.4 KB)

Fragment wspomnień Salomei Nieznańskiej (2.7 KB)

Nawiązanie Jana Krygowskiego do powyższgo fragmentu. (1.9 KB)

Wspomnienia Heleny Maciołek z dzieciństwa (7.3 KB)

Marysia Bielawska krótko opowiedziała o swoich zalotach. (1.8 KB)

Mowa nad grobem ks. Juliana Krygowskiego (2.0 KB)

Historia kościoła w Zręcinie (11.9 KB)

II Zjazd w prasie

Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce

Muzeum Wsi w Odrzykoniu

Historia parafialnego kościoła w Odrzykoniu

Historia ruin zamku w Odrzykoniu

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.