Tytuł doktora honoris causa U.Ł. dla prof. T.M. Krygowskiego

W dniu 28 maja 2012 r. w Pałacu Biedermanna przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się nadanie tytułu doktora honoris causa Uczelni Panu Profesorowi Tadeuszowi Markowi Krygowskiemu, wybitnemu chemikowi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego.
Aktu wręczenia dyplomu doktora honoris causa dokonał J.M. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel w towarzystwie Dziekana Wydziału Chemii – dr hab. Bogusława Kryczki, prof. UŁ i Promotora – prof. dr hab. Henryka Piekarskiego. (przedruk ze strony Uniwersytetu Łódzkiego)

Gallery Coming soon…

Laudacja promotora doktoratu honorowego, prof. dr hab. Henryka Piekarskiego
Przemówienie prof. T.M. Krygowskiego

28 maja 2012 r.

Program:

 

14.00 – Wejście orszaku (Rektorzy i Dziekani)
– Wprowadzenie sztandaru
– Wprowadzenie sztandaru
– Wykonanie Hymnu Państwowego przez Chór UŁ
14.07 –   Powitanie oficjalnych gości
14.10 –   Wystąpienie Rektora UŁ
14.15 Nadanie tytułu doktora honoris causa UŁ Panu prof. Krygowskiemu
– wystąpienie promotora (laudacja)
14.25 – odczytanie dyplomu
14.30 – wręczenie dyplomu i kwiatów przez  JM Rektora, Pana Dziekana Kryczkę (kwiaty podaje osoba z pocztu sztandarowego)
14.35 – wystąpienie laureata
14.45 –   Gaudeamus w wykonaniu Chóru UŁ
14.50 –   wyprowadzenie sztandaru UŁ
–   wyjście orszaku
15.00 –   lampka wina i poczęstunek w Sali Kolebkowej w pałacu
15.10 –   wyjazd gości na obiad
15.30 –   obiad w CSK

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.