Uroczyste spotkanie poświęcone 10-letniej rocznicy śmierci Władysława Krygowskiego

wlad1

Zaproszenie na spotkanie wspomnieniowe (149.2 KB)

Program spotkania (41.0 KB)

Minęło już dziesięć lat

Minęło już dziesięć lat od pożegnania Władysława Krygowskiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zarząd naszego Stowarzyszenia postanowił uczcić tą datę organizując spotkanie poświęcone Jego pamięci.
Dzień 6 kwietnia 2008 okazał się być dla nas łaskawym, bo pogoda dopisała, kiedy grupa członków Stowarzyszenia składała kwiaty na grobie Władysława Krygowskiego.
Spotkaliśmy się w lokalu w centrum Krakowa, który swoim wystrojem, ale i nazwą nawiązuje do gór, które Pan Władysław tak umiłował. Restauracja nazywa się “Morskie Oko”, mieści się na placu Szczepańskim i serwuje dania “kuchni góralskiej”, jeśli to pojęcie rzeczywiście istnieje.
Przybyło liczne grono znamienitych gości. Były to osoby związane z życiem i działalnością Władysława Krygowskiego i wielu członków Stowarzyszenia. Łącznie naliczyliśmy 33 osoby. Wśród zaproszonych znalazły się, miedzy innymi, następujące osoby:

  • Pan Wiesław Wójcik, działacz turystyczny, krajoznawca, publicysta, recenzent, redaktor i autor wielu książek i publikacji o tematyce górskiej, naczelny redaktor “Wierchów” i kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie
  • Pani Iwona Jakosz, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na kierunku: Turystyka i Rekreacja ze specjalnością “Obsługa Ruchu Turystycznego”, która pisze pracę doktorską pt.: “Władysław Krygowski (1906-1998). Życie, twórczość i działalność w dziedzinie turystyki”
  • Pani dr Irmina Butkiewicz-Mazurkiewicz, znakomita znawczyni gór, przewodniczka tatrzańska i beskidzka, wieloletnia prezes Koła Przewodników Beskidzkich w Krakowie i Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W. Krygowskiego, zasłużona kronikarka życia krakowskiego środowiska przewodnickiego.
  • Pani dr Małgorzata Ćwik z Zakładu Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, bliski współpracownik pani profesor Anny Zofii Krygowskiej i przyjaciel Państwa Zofii i Władysława Krygowskich.
  • Pani Redaktor Krystyna Rożnowska, autorka i wydawca wielu książek i poradników głównie o tematyce medycznej, autorka wielu artykułów w “Dzienniku Polskim”, “Gazecie Krakowskiej”, “Polityce”, miesięczniku “Kraków” i innych czasopismach, autorka wywiadu przeprowadzonego z profesor Anną Zofią Krygowską, żoną Władysława Krygowskiego.
  • Pani Karolina Zamłyńska. Pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego, prowadzi ćwiczenia z psychologii. Pisze doktorat z pogranicza psychologii i alpinizmu na temat: “Specyfika doznań emocjonalnych w sportach wspinaczkowych”. Lubi chodzić po górach i wspinać się w jaskiniach.

Zaprosiliśmy również Pana profesora Andrzeja Matuszyka, taternika i alpinistę. Autora wielu publikacji na temat taternictwa i alpinizmu, kierownika Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej AWF w Krakowie, promotora pracy doktorskiej pani Iwony Jakosz. Niestety, z ważnych powodów, nie mógł on zaszczycić nas swoją obecnością.
Nie przybył również, ze względu na inne ważne zajęcia, poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Mieczysław Janowski. Pani Krystyna Guniewska odczytała list Pana posła skierowany do Zarządu Stowarzyszenia, w którym czytamy: “Nieczęsto takich ludzi się spotyka. Niestety – chyba coraz rzadziej. Dlatego z uznaniem przyjmuję do wiadomości, że pamięć o swoim wybitnym krewnym pragniecie Państwo przywrócić, odświeżyć. Trzeba, bowiem takie osoby ukazywać – także szerszej, nie tylko rodzinnej, familijnej opinii”.

Otwarcia spotkania dokonał wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan prof. Tadeusz Marek Krygowski z Warszawy.
Gość honorowy Pan Wiesław Wójcik, obecny redaktor naczelny “Wierchów”, autor publikacji o tematyce górskiej, został uhonorowany Dyplomem Przyjaciela Rodu Krygowskich “Za przejęcie w depozyt Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie spuścizny autorskiej św. p. Władysława Krygowskiego oraz pomoc w opracowaniu zbiorów materiałów biograficznych i materiałów z działalności twórczej i społecznej, za okazaną wrażliwość i troskę” . Wręczyła mu go i odznakę Stowarzyszenia Rodu Krygowskich Maria Krygowska – Doniec, prezes Zarządu, inicjatorka obchodów rocznicowych.
Następnie odczytany został referat prezesa Zarządu Marii Krygowskiej – Doniec informujący o rodowodzie Pana Władysława oraz o osiągnięciach jego przodków i członków najbliższej rodziny.
Pan Wiesław Wójcik przedstawił biogram Władysława Krygowskiego wzbogacony osobistą refleksją o Jego dokonaniach.
Następny referat dotyczył wątków wojennych w życiu i twórczości Pana Władysława. Przedstawił je Wiesław Krygowski.
Znakomitą wiadomością jest informacja o poważnym zaawansowaniu pracy doktorskiej Pani mgr Iwony Jakosz. Część tej pracy Pani Iwona przedstawiła w swoim referacie zatytułowanym “Przewodnikopisarstwo Władysława Krygowskiego“. Cieszy nas, że dorobek Pana Władysława jest oceniany i doceniany przez naszą młodzież, mimo upływu kolejnego dziesięciolecia. Będziemy z zainteresowaniem i życzliwością śledzić naukowe dokonania Pani Iwony Jakosz.
Na zakończenie wysłuchano fragmentów książki “W moim Krakowie nad wczorajszą Wisłą“, czytanych przez Panią Dagnę Feliks, właścicielkę dawnej  Agencji Artystycznej “Magic Power”, odpowiedzialną za miejsce i oprawę naszego spotkania. We wnętrzach starych krakowskich piwnic liryczna proza Pana Władysława zabrzmiała szczególnie ciepło, choć przecież dotyczyła tak odległych lat.

W przerwie między referatami mogliśmy wysłuchać miniwystępu z udziałem Michała Krygowskiego i jego przyjaciół, Magdaleny Lechowskiej i Adama Hliniaka, którzy zaprezentowali kilka utworów flamenco.
Podczas spotkania przygrywała również kapela góralska.
Spotkanie można uznać za bardzo udane. Odżyły wspomnienia o Panu Władysławie w pamięci tych, którzy go znali bardzo dobrze jak i tych, którzy zetknęli się z nim tylko przelotnie lub korzystali czasami z jego przewodników.
Spotkanie zorganizowała Pani prezes Maria Krygowska – Doniec wraz z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Należą im się słowa podziękowania.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
Wiesław Krygowski.

List profesora Andrzeja Matuszyka (14.8 KB)

List od europosła do PE Mieczysława Janowskiego (473.1 KB)

Dyplom Przyjaciela Rodu Krygowskich - 1 str. (1.1 MB)

Dyplom Przyjaciela Rodu Krygowskich - 2 str. (284.6 KB)

Rodzina Wł. Krygowskiego (24.2 KB)

Wojna w życiu i twórczości Władysława Krygowskiego - W. Krygowski (84.1 KB)

Przewodnikopisarstwo Władysława Krygowskiego” – referat Iwony Jakosz

Przewodnikopisarstwo Wł. Krygowskiego - Iwona Jakosz (101.9 KB)

Czym jest przewodnik - rozdz. 1 (170.4 KB)

Dorobek w przewodnikopisarstwie - Rozd. 2 (162.2 KB)

Jak tworzył przewodniki - Rozdz.3 (182.1 KB)

Zadania przewodników wg Krygowskiego - Rozdz. 4 (167.1 KB)

Recezent przewodników - Rozdz.5 (162.7 KB)

Obserwator "rynku" literatury przewodnikowej - Rozdz.6 (153.5 KB)

Unikalność Jego przewodników - Rozdz.7 (170.2 KB)

Krynica, Muszyna, Żagiestów, Piwniczna i okolice - Rozdz.8 (151.6 KB)

Bieszczady - Rozdz.9 (122.1 KB)

Czterotomowy cykl "Beskidów" - Rozdz.10 (153.5 KB)

Przez przełęcze Bieszczadów samochodem i z plecakiem - Rozdz.11 (151.1 KB)

Od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Krótki przewodnik po Beskidach i Pieninach - Rozd.12 (182.7 KB)

Opinie użytkowników o jego przewodnikach - Rozdz.13 (152.8 KB)

Władysław Krygowski "żywym" przewodnikiem - Rozdz.14 (147.2 KB)

Podsumowanie - Rozdz.15 (157.8 KB)

Pozostałe dokumenty:

Liryczna proza Pana Władysława (60.8 KB)

Fragment Komunikatu Prasowego Biura europosła do PE M. Janowskiego Nr 13/2008 (40.0 KB)

Podziękowanie Prezesa SRK - Marii Krygowskiej-Doniec (19.9 KB)

Romantyk Gór, Krystyna Rożnowska, Kraków, czerwiec 2008, Nr 6(44) (4.7 MB)

Response code is 404

Zdjęcia

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.