Rocznica 10-lecia śmierci Władysława Krygowskiego w PTTK – 06.12.2008.

W dniu 6 grudnia 2008 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej odbyło się doroczne sympozjum organizowane przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK poświęcane zazwyczaj tematom związanym z górami. W tym roku sympozjum nosiło miano “Władysław Krygowski – człowiek gór (w dziesiątą rocznicę śmierci)” i poświęcone było przedstawicielowi linii z Harty naszego rodu.

Sympozjum otworzył Pan Jerzy W. Gajewski, przewodniczący KTG ZG i na wstępie poinformował, że stare schronisko na Hali Kondratowej decyzją ZG PTTK otrzymało imię Władysława Krygowskiego.

Nawiązał do tego zdarzenia również Pan Wiesław Aleksander Wójcik w swoim referacie “Władysław Krygowski – zarys biografii“. Referat dotyczył wielu ciekawych wątków biograficznych przedstawionych przez osobę blisko współpracującą z bohaterem sympozjum.

Referat Pana prof. dr hab. Jacka Kolbuszewskiego, historyka literatury polskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, nieobecnego w tym dniu w Krakowie, zatytułowany “Miejsce twórczości Władysława Krygowskiego w polskiej literaturze górskiej“, odczytał Pan Marek Staffa. Z treści referatu wynika, że proza Władysława Krygowskiego pozostanie w pamięci wdzięcznych czytelników ze względu na swoją ponadczasowość i piękny język.

Pan Zbigniew Ładygin przedstawił ciekawy referat poświęcony historii fotografii tatrzańskiej a szczególnie osobie Stanisława Krygowskiego, który jest uważany za prekursora górskiej fotografii kolorowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w jego albumie zatytułowanym “Krygowski – historia fotografii tatrzańskiej”.

Referat zatytułowany “Wojenne losy Władysława Krygowskiego” przedstawił niżej podpisany. Była to nieco rozszerzona wersja wystąpienia z naszego seminarium w kwietniu tego roku w lokalu “Morskie Oko” w Krakowie.

Pani Iwona Jakosz również prezentowała nową wersję referatu  “Przewodnikopisarstwo i sztuka fotografowania Władysława Krygowskiego” wygłoszonego na seminarium w “Morskim Oku”. Z treści wystąpienia wynika, że praca doktorska Pani Iwony jest już poważnie zaawansowana, a doktorantka staje się osobą pod wielkim wpływem twórczości Pana Władysława. Nasze Stowarzyszenie przygląda się pracy Pani Iwony z życzliwym zainteresowaniem i sympatią.

Pan Jerzy Gajewski w swoim referacie “Szlaki i schroniska w poglądach Władysława Krygowskiego” przestawił wiele ciekawych informacji o podejściu Władysława Krygowskiego do ochrony przyrody i krajobrazu górskiego, zwłaszcza w kontekście budowy schronisk i urządzeń narciarskich.

Ostatnie wystąpienie miała studentka Uniwersytetu Szczecińskiego Pani Marlena Niezgoda, która przedstawiła referat poświęcony metafizyce gór w twórczości Władysława Krygowskiego. Jest to zalążek pracy magisterskiej przygotowywanej na wydziale polonistyki. Zaangażowanie autorki, ujęcie tematu i sposób jego prezentacji oceniam bardzo wysoko. Słuchałem z zainteresowaniem chociaż tematyka jest hermetyczna i wymaga akceptacji słuchacza dla niebanalnego potraktowania postaci Pana Władysława. Cieszymy się, że kolejna osoba zajmuje się spuścizną literacką Władysława Krygowskiego, a Panią Marlenę zapraszamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Materiały z tegorocznego sympozjum mają być wydane drukiem w II kwartale przyszłego roku, a ich promocja odbędzie się w czasie uroczystości nadania schronisku na Kondratowej imienia Władysława Krygowskiego.

Sympozjum zakończyło się po południu, a jego uczestnicy rozjechali się po całym kraju. Tylko Pan Władysław patrząc z tamtego, lepszego, świata zamyślił się nad swoim dziełem, które tylu sympatyków mu zjednało.

Przygotował: Wiesław Krygowski

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.