Inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej i “Sacrum et decorum”

W dniu 18.02.2009 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, które będzie działało na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przy okazji inauguracji tejże instytucji naukowo-badawczej odbyła się konferencja naukowa zatytułowana “Dokumentacja sztuki sakralnej XIX i XX w. – Cele, metody, realizacja“.

Zalążkiem załozenia Centrum była darowizna Pana prof. Andrzeja Olszewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazał swoje zbiory z 30 lat pracy naukowo-badawczej.

W konferencji naukowej zabierali głos wnosząc cenną wiedzę zaproszeni goście jak: Ks. bp Edward Białogłowski, O. prof. dr hab. J. Wanat, karmelita z Krakowa, ks. dr Waldemar Żurek z KUL-u w Lublinie oraz mgr Izabela Sosnowska-Kozieł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Konferencja została ubogacona wystawą zatytułowaną “Wyrazić niewyrażalne“, na której zgromadzono trzy prace wybitnych malarzy rzeszowskich i zarazem profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego: Stanisława Białogłowicza, Tadeusza Boruty i Tadeusza Wiktora ze znakomitym komentarzem dr Grażyny Ryba.

Uczestnicy konferencji w następnej cześci spotkania byli słuchaczami ciekawego prologu i promocji pisma “Sacrum et decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” pod redakcją Grażyny Ryba. Pismo publikowane jest w dwu wersjach językowych – języku oryginału artykułu i angielskim.

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich jest jednym z głównych sponsorów tegoż pisma. W uroczystości osobiście uczestniczyli przedstawiciele SRK – Jan Krygowski i Krystyna Guniewska, przekazując od Stowarzyszenia na ręce J. M. Rektora Uniwerytetu Rzeszowskiego prof. J. Uliasza oraz pani dr Grażynie Ryba mianowanej kierownikiem ośrodka, gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz rozpoczętego dzieła “Sacrum et decorum”.

Napisała:
Rzeszów 24.02.2009
Krystyna Guniewska

Możliwość komentowania jest wyłączona.