Informacje Techniczne SRK

Ostatnio zostało wprowadzonych wiele głębokich zmian i  rorzszerzeń funcjonalnych na Stronie SRK.  Aby ułatwić prace Autorów i Redaktorów Strony, utworzono szereg dokumentów, które szczegółowo opisują nowe funkcje i sposoby ich wykorzystania przy pisamiu, katalogowaniu i  redagowaniu Wpisów.

Informacje technicznie o Stronie nie są statyczne lecz ulegają ciągłym zmianom i dopasowaniu, do nowych i rozszeszonych narzędzi oraz funkcji Strony. Np. Wprowadzenie nowego systemu zarządzania plikami FileBase, spowodowało zmiane odpowiednich Wpisów oraz instrukcji.

Dalsze informacje na temat:

Informacje o Admin Marek Krygowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich Administrator Strony SRK

Możliwość komentowania jest wyłączona.