Zapowiedź pracy doktorskiej na temat Władysława Krygowskiego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Informacja o zamierzonej rozprawie doktorskiej o Władysławie Krygowskim, jednym z najwybitniejszych działaczy PTT i PTTK, pisarzu i publicyście – wieloletnim redaktorze “Wierchów”, autorze przewodników po Beskidach – projekt

Autor:
mgr Iwona Jakosz
asystent
w Zakładzie Obsługi Ruchu Turystycznego
Instytutu Turystyki AWF w Krakowie

Projektowany temat: Władysław Krygowski (1906-1998)
Życie – działalność turystyczna – twórczość publicystyczna i literacka

Miejsce Władysława Krygowskiego w kulturze górskiej w Polsce dałoby się porównać – wydaje się – z takimi postaciami jak Jan Gwalbert Pawlikowski czy Walery Goetel. Obecność twórczej aktywności Krygowskiego w dziejach naszej turystyki zaznaczyła się w kilku dziedzinach. Był działaczem turystycznym. Od 1933 działał w Zarządzie Głównym PTT (sekretarz generalny 1933-36, wiceprezes 1936-39), po powrocie do kraju w 1947 spełniał różne funkcje w PTT, a następnie w PTTK, bardzo aktywnie działał w Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Był redaktorem i publicystą (przez 25 lat był po Pawlikowskim i Goetlu redaktorem naczelnym “Wierchów“, które do dziś kultywują nadany im przez niego charakter). Był pisarzem i “filozofem gór”, twórcą prozy artystycznej, np. tomów opowiadań: Góry i doliny po mojemu (1977), W litworowych i piarżystych kolebach (1980), Wspinaczka po tęczy (1985), Góry mojego życia (1987). Był “przewodnikopisarzem”, twórca wybitnych przewodników – wybitnych ze względu na indywidualne znamiona ujęć metodycznych i walory literackie. Był też historykiem turystyki górskiej w Polsce, autorem Zarysu dziejów turystyki polskiej (1973) i Dziejów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1988).

Praca jest zamierzona jako monograficzne studium biograficzne z zakresu historii polskiej turystyki górskiej. Nacisk zostanie w niej położony na rekonstrukcję i interpretację pewnego fragmentu dziejów kultury górskiej – tego, który jest dorobkiem myślowym i pisarskim Władysława Krygowskiego. Zamiarem autorki jest jednak ukazanie szerszego problemu niż tylko przebieg życia, działalności i twórczości jednostki.

Próba monograficznego opisu tak zróżnicowanej rodzajowo działalności będzie wymagało sięgnięcia do różnych metod, natomiast specyfika przedmiotu podejmowanych badań narzuca potrzebę prowadzenia wielodyscyplinarnych zabiegów poznawczych.

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.