Uroczystosć nadania imienia Władysława Krygowskiego schronisku na Kondratowej

flaga      Tablica_schroniska

W dniu 23 sierpnia 2009 odbyła się w schronisku PTTK na Hali Kondratowej uroczystość nadania mu imienia Władysława Krygowskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12-tej wystąpieniem Kapeli Góralskiej oraz poczęstunkiem zorganizowanym przez Kierowniczkę schroniska, Panią Iwonę Haniaczyk (wnuczkę Stanisława Skupnia, wybitnego sportowca, olimpijczyka, członka PTT i GOPR) podano herbatę z przepysznym ciastem, zwanym góralskim piernikiem.

Na ścianie naprzeciw wejścia do schroniska umieszczono krótki życiorys, wyrzeźbioną w drewnie podobiznę Władysława Krygowskiego oraz trzy bardzo mądre cytaty z Jego książek, które znakomicie charakteryzują sylwetkę i idee turystyczne Autora:

“KAŻDY Z NAS MA JAKĄŚ GÓRĘ.”
(Wł. K., “W litworowych i piarżystych kolebach”, s.69)

“DO GÓR TRZEBA DORASTAĆ,
A NIE OBNIŻAĆ GÓRY DO SIEBIE.”
(Wł. K, “Góry i doliny po mojemu”, s.132)

“SZUKAJ WIĘC WCIĄŻ SWOICH GÓR I DOLIN,
NIE ZADOWALAJ SIĘ TYM, CO ZDOBYŁEŚ.
ZDOBYTE JUŻ SIĘ NIE LICZY.”
(Góry mojego życia, s. 166).

Część oficjalną uroczystości otworzył i całość poprowadził Pan Jan Palider, Prezes Zakopiańskiego Oddziału PTTK i członek ZG PTTK.

Jako pierwszy wystąpił Pan Redaktor Naczelny rocznika Wierchy, Pan Wiesław Wójcik, przedstawiając życiorys Władysława Krygowskiego, zwracając uwagę na Jego bardzo wczesne zainteresowanie turystyką, przyrodą a także na ukochanie gór. Zwrócił również szczególną uwagę na wrażliwość Władysława Krygowskiego, na istotny Jego zdaniem aspekt turystyki górskiej – zdobywanie szczytów kosztem przezwyciężania słabości – oraz na refleksję dotyczącą relacji między człowiekiem a przyrodą. Nie należy obniżać gór przez techniczne ułatwienia i organizacyjne zabiegi, ale dążyć do pogłębiania miłości do gór i kształtowania charakteru. Przedstawił On także ogrom dorobku Władysława Krygowskiego jako organizatora turystyki górskiej, publicysty i twórcy przewodników turystycznych Karpat Polskich oraz autora niezapomnianych książek o górach, dolinach i Krakowie.

Jako kolejny mówca wystąpił Pan Prezes ZG PTTK z Warszawy,Lech Drożdżyński, przedstawiając kolejne kroki ZG PTTK, które doprowadziły do uchwały o nadaniu schronisku patrona – Władysława Krygowskiego.

Po odczytaniu tej uchwały miało miejsce odsłonięcie tablicy z nową nazwą schroniska, dokonane przez Prezesa Stowarzyszenia Rodu Krygowskich Krygowskich, Marię Krygowską-Doniec oraz Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego, który po zdjęciu “flagi” z symbolem PTTK, przekazał ją Stowarzyszeniu Rodu Krygowskich z intencją, aby przypominała o tej uroczystości i przyczyniła się do utrwalania idei Władysława w Wielkiej Rodzinie.

Następnie zabrał głos Pan Prezes ZG PTTK Lech Drożdżyński, który w bardzo osobistej wypowiedzi podkreślił głęboką duchowość, humanizm, a także przywiązanie do wiary.

Prezes Lech Drożdżyński przekazał na ręce Pani Iwony Haniaczyk – Kierowniczki schroniska kilka książek autorstwa Władysława Krygowskiego, wydane w “Serii Tatrzańskiej”, apelując do zebranych o przesyłanie na Jej ręce pamiątek po Patronie schroniska – tak, aby stało się ono także miejscem, w którym miłośnicy Tatr zapoznają się z pięknem twórczości Władysława Krygowskiego.

Ostatnim wystąpieniem było odczytanie przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia – prof. Tadeusza Marka Krygowskiego, tekstu referatu napisanego przez Panią Prezes Marię Krygowską-Doniec.

W uroczystości wzięło udział około 50 osób, w tym zasłużeni członkowie PTTK, przedstawiciele redakcji Wierchów, Jolanta Flach – dziennikarka z   Tygodnika Podhalańskiego, kierownictwa i personelu schroniska, braci taternickiej i goprowców, a także przedstawiciele Rodziny Krygowskich (prof. Tadeusz Marek Krygowski, Jego żona Maria Krygowska, Kinga i Krzysztof Walaskowie dwójką uroczych dzieci, Leszek Doniec, Jerzy Doniec i Maria Krygowska-Doniec) oraz licznie zgromadzonych turystów.

Zakończenie tej niezwykle miłej uroczystości odbyło się w restauracji schroniska – hotelu na Kalatówkach przy bardzo smacznym obiedzie, ufundowanym przez ZG PTTK dla oficjalnych uczestników uroczystości.

Dzień uroczystości był pochmurny, mglisty, popadywał deszcz. Dotarcie do schronisk (na Kalatówkach i na Hali Kondratowej) było przeto utrudnione, ale staraniem Pani Iwony Haniaczyk część uczestników (starsi ze Stowarzyszenia oraz dzieci) mogła skorzystać z ułatwienia transportowego dzięki Jej niezawodnemu samochodowi terenowemu, za co bardzo dziękujemy.

Napisał Prof. Marek Tadeusz Krygowski

2009 Schronisko na Kondratowej - Zdjecia Marysi i Jurka Donca

Artykuł na temat tego zdarzenia, autorstwa dziennikarki Jolanty Flach, ukazał się w Tygodniku Podhalańskim z dnia 04.09.2009.

Zaproszenie na uroczystość (917.8 KB)

Referat przygotowany przez Marię i Jerzego Dońców przeczytany przez Marka T. Krygowskiego (104.6 KB)

Humanista, człowiek gór, Jolanta Flach, Tygodnik Podhalanski 2009 09 04 (157.5 KB)

Widokówka Schroniska im. Wł. Krygowskiego (537.6 KB)

Widokówka z okolicznościową pieczątką. (210.2 KB)

Pieczątka Schroniska im. Wł. Krygowskiego (67.3 KB)

Informacje o Iwonie Haniaczyk, kierowniczce Schroniska na Hali Kondratowej. (11.2 KB)

Panorama: Tatry – Hala Kondratowa
Schronisko im. Wł. Krygowskiego, dodatkowy link
Historia schroniska
Schronisko na Hali Kondratowej – mapa turystyczna

 

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.