Ukazał się album: “Sztuka Podkarpacia”

album

POSZERZANIE WIDZIALNOŚCI
Dr Magdalena RABIZO-BIREK, Uniwersytet Rzeszowski
Jacek NOWAK, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Z potrzeby serca miłośników  sztuki  pierwszy album zatytułowany Sztuka Podkarpacia w zamierzeniu pomysłodawców i wydawców – Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk  Pięknych  z siedzibą w Rzeszowie – ma zapoczątkować dłuższą serię wydawnictw,  które będą dokumentować twórczość artystów Podkarpacia,  stanowić jej przekrojową prezentację  oraz  promować ją wśród mieszkańców regionu,  w innych miejscach Polski i poza jej granicami.  Jest to pierwsze tak szeroko zakrojone wydawnictwo o  współczesnej  sztuce  Podkarpacia.  Inicjatywa zrodzona z potrzeby serca miłośników  sztuki  z Podkarpackiej Zachęty,  okazała  się  bardzo potrzebna,  oczekiwana i spotkała  się  z życzliwością twórców, Którzy użyczyli swoich prac i pomogli autorom tekstów w zebraniu potrzebnych materiałów biograficznych.

Mamy nadzieję,  że album spotka  się  z zainteresowaniem tutejszego środowiska  kulturalnego, a  także  odwiedzających region turystów i gości.

Członkowie Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk  Pięknych  chcieli,  by album odzwierciedlał charakter życia  artystycznego w regionie,  był podobny na przykład do sali ekspozycyjnej regionalnego konkursu „Obraz,  grafika, rysunek, rzeźba roku”. W  pierwszym albumie poświęciliśmy  więcej  miejsca nestorom  oraz  przedstawicielom starszego i średniego pokolenia artystów. Ważne  dla  autorów albumu było  także , by objąć uwagą artystów z całego obszaru Podkarpacia. Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych planuje kolejne inicjatywy, propagujące sztukę naszego regionu.

Ma być to między innymi duża ekspozycja i aukcja współczesnej  sztuki  Podkarpacia. Nade wszystko marzymy o stworzeniu na Podkarpaciu niezwykle potrzebnej kolekcji bądź muzeum prezentującego współczesną sztukę regionu, której częścią będą zbiory Zachęty.

Album Sztuka Podkarpacia prezentuje sylwetki  pięćdziesięciu jeden żyjących artystek i artystów   tego   regionu, specjalizujących  się  w różnych dziedzinach sztuk plastycznych. Są tu malarze, graficy, rzeźbiarze, rysownicy, autorzy instalacji, artyści tkaniny, ceramiki i szkła. W  wielu  przypadkach uprawiają jednocześnie kilka dziedzin  sztuki .

Twórcy są prezentowani trzema pracami pochodzącymi z różnych okresów; są tu zatem dzieła najnowsze, tworzące spójną całość, ale są  także zestawy przekrojowe,  prace uważane za najlepsze i reprezentatywne  dla charakteru dzieł danego artysty.

Towarzyszą im biogramy oraz szkice krytyczne, piszących od  wielu  lat o współczesnej sztuce Podkarpacia, krytyków i historyków  sztuki : Jacka Kawałka, Magdaleny Rabizo-Birek i Piotra Rędziniaka.

Opracowanie graficzne i komputerowe albumu: Jacek i Szymon Nowak. Publikację wzbogaca płyta CD zawierająca rozmowy z artystami, zrealizowane  przez  dziennikarzy RozgłośniP olskiego Radia w Rzeszowie: Grażynę Bochenek, Romana Adamskiego, Marka Cynkara, Adama Głaczyńskiego, Renatę Machnik, Irenę Markowicz, Bernadetę Szczyptę i Krystynę Turek. Wywiady zostały zrealizowane w pracowniach artystów.

Najwyższa pora dostrzec,  że ważnym atutem Podkarpacia są  nie tylko  piękna przyroda i zabytki, schludne, zadbane wsie i miasta, ale także interesująca, bogata, różnorodna  sztuka, tworzona  przez współczesnych artystów, doceniana przez jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów,  prezentowana na zbiorowych i indywidualnych wystawach  sztuki  w  wielu miastach w Polsce i na świecie. Środowisko artystyczne regionu sukcesywnie  się rozrasta i wzmacnia potencjał twórczy,  do czego przyczyniają się cztery średnie szkoły plastyczne:  najstarsze, o znakomitych tradycjach – Liceum Plastyczne w Jarosławiu, a także młodsze stażem szkoły w Rzeszowie, Krośnie i w Lesku. Ważną rolę od kilkunastu lat odgrywa także dynamicznie rozwijający się Wydział sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i inne wyższe szkoły regionu kształcące umiejętności artystyczne. Te czynniki, obok sentymentu do miejsca urodzenia i pochodzenia (większość bohaterów albumu nie tylko mieszka, ale i pochodzi z Podkarpacia), sprawiają, że coraz  więcej utalentowanych młodych twórców decyduje  się  tutaj osiąść i tworzyć.

promocja

Bohaterowie albumu, artyści z naszego miasta i regionów podczas promocyjnego spotkania10 lutego 2011 w klubie Zodiak. Witał ich serdecznie i zapraszał do stałej obecności tutaj Edward Słupek, prezes mieszkaniowej Spółdzielni Zodiak, która jest właścicielem klubu. Z prawej strony siedzi Jan Maternicki, artysta malarz, brat Bogumiły, żony Zdzisława Krygowskiego, artysty malarza z linii futomsko-harckiej  Kazimierza.

 

Rozmowa z Jackiem Nowakiem, prezesem Podkarpackiej Zachęty i Adamem Głaczyńskim, dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów na temat albumu „Sztuka Podkarpacia” (2011-02-24).

Rozmowa z Jackiem Nowakiem
156.0 KB
267 Downloads
Szczegóły

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.