Ślub szalchcica z chłopką z Rodu Krygowskich (Wielkopolska)

W czasie penetrowania stron internetowych natrafiłam na historię parafii w Mosinie (Wielkopolska) (pod adresem), w której wspomniano o ślubie szlachcica Michala Sokolnika ze Świądnik z chłopką Maryanną Krygowską, który przysporzył kłopotów ówczesnemu ks. proboszczowi.

“O nieco innym przypadku, jednakże również związanym z małżeństwem, mówi, przysłany 16 października 1847 roku, list od „Królewskiej Regencji” do „Prześwietnego Konsystorza generalnego”, a dotyczący procesu, „(…) jaki ściągnął na siebie X. Szymański, proboszcz z Mosiny, błogosławiąc nierówny w obliczu prawa Krajowego i stąd, bez zezwolenia właściwej władzy Krajowej lub Panującego, niedopuszczalny związek małżeński pomiędzy Michałem Sokolnickim z Świądnik a Maryanną Krygowską, jako osobami nierównemi stanem (…)”. Na nieszczęście dla plebana mosińskiego pan Sokolnicki okazał się szlachcicem, natomiast panna Krygowska chłopką, o czym księdza nie poinformowali. Skoro zatem nie widział ksiądz Szymański żadnych przeciwwskazań przeciw temu małżeństwu – udzielił im sakramentu. Niestety Sąd Ziemsko-Miejski w Śremie wytoczył mu proces o działanie przeciw prawu, grożąc „(…) iż jeżeli przypadek ten udowodniony zostanie, urząd mój na zawsze postradam (…)”. Jako dodatkowy argument na swoją obronę pleban dodawał, iż „(…) przez blisko 30ci lat pracuję w winnicy Chrystusa Pana, a dotąd nie wiedziałem, że ślachcicowi nie wolno dać ślubu z osobą nieszlacheckiej familii (…)”. Warto dodać, że zachował proboszcz mosiński „urząd”, co dowodzi, że udało mu się udowodnić swoją niewinność.

Myślę, że warto się tym zainteresowac, bo ich nie mamy w naszych liniach. Kim byli rodzice Marianny? Jak się potoczyło ich życie?

Znalazłam tą parę w Bazie małżeństw z Wielkopolski:

Parafia katolicka Rogalinek, wpis 5 / 1846 zgodność: Panna młoda: 100%
Michael Sokolnicki
Marianna Krygowska
oryg.  zapis: w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu
ul. Ks. Ignacego Posadzego 2, 61-108 Poznań

[M. Krygowska-Doniec]

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.