Promocja ksiazek Mariana Rejewskiego oraz Zdzisława Krygowskiego

Promocja wymienionych niżej książek odbyła się 10 listopada 2011 w Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4.

(Opis uroczystości w przygotowaniu)

I.
Marian Rejewski

Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego 1930 – 1945”.

Memories of my work at the Cipher Bureau of the General Staff Second Department  1930-1945.
Opracowanie i redakcja:
Magdalena Jaroszewska z zespołem: Marek Grajek Jerzy Jaworski, Tomasz Kubiak;
Przypisy: Marek Grajek, Jerzy Kaczorowski;
Tłumaczenie na język angielski: Antoni Józef Bohdanowicz,  Bogusława Whyatt, Chris Whyatt;
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011,  334 s.
Książka dwujęzyczna.

Książka obejmuje historię złamania Enigmy, historię odczytywania  szyfrów Enigmy przez trzech polskich  kryptologów  Mariana Rejewskiego, Jerzego Rożyckiego i Henryka Zygalskiego – absolwentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego; w książce opisane są również losy kryptologów oraz innych osób związanych z Enigmą.
Wspomnienia Mariana Rejewskiego są uzupełnione przez autorów przypisów. W książce zawarte są również dokumenty dotyczące Enigmy i kryptologów.

II.
Zdzisław Krygowski, Pionier matematyki poznańskiej,
Wstęp: Magdalena Jaroszewska i Julian Musielak, dobór tekstów: M. Jaroszewska, t. 59 w serii: Klasycy Nauki Poznańskiej, redaktor serii: Alicja Pihan-Kijasowa,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011, 95 s.

Książka obejmuje obszerne omówienie życia i działalności profesora Zdzisława Krygowskiego, przedruki jego recenzji najnowszych książek matematycznych; przedruki sześciu ciekawych artykułów związanych z życiem Fryderyka Chopina w szczególności z odkryciem przodków Chopina (i wkładu Z. Krygowskiego w odkrycie przodków).
W książce zawarte są również dokumenty ilustrujące życie prof. Z. Krygowskiego.

III.
Zdzisław Krygowski, Prace wybrane,
pod redakcją Wojciecha Gajdy i Magdaleny Jaroszewskiej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2011, 263 s.

Książka obejmuje przedruki naukowych prac matematycznych prof. Zdzisława Krygowskiego, obszerne omówienie tych prac oraz krotką biografię Z. Krygowskiego.

Książki II. i III. są “stowarzyszone”, uzupełniają się.

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.