Obchody Dnia Patrona Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego

krygowski

Sprawozdanie z uroczystych obchodów
Dnia Patrona Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych
im. Wł. Krygowskiego (Iwona Dominek)

Dnia 18 kwietnia 2013 roku w godz. 18-tej do 20.00 w siedzibie Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Wł. Krygowskiego przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie odbyły się obchody dnia Patrona Klubu. Licznie przybyli goście, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Rodu Krygowskich – Wiesław Krygowski, Józef Kołodziej i Jerzy Doniec oraz honorowi Członkowie Klubu Przewodników – m.in.

Artur Gerhardt i Zbigniew Twaróg. Wszyscy zostali ciepło przyjęci przez władze Klubu życzliwym słowem i symbolicznym poczęstunkiem. Miały miejsce przemówienia i wspomnienia związane z osobą Patrona. Zgromadzeni zobaczyli też wywiad z Władysławem Krygowskim zrealizowany w Krakowie w październiku 1992 roku. Najdłuższą wypowiedź zaprezentowała Iwona Dominek – autorka powstającej pracy doktorskiej o życiu, działalności i twórczości Władysława Krygowskiego w postaci prelekcji o trochę przekornym tytule: Władysław Krygowski – turysta „na miarę” naszych czasów. Na wstępie, referentka zapoznała słuchaczy z tematem dysertacji, początkiem jej powstawania, źródłami zainteresowań i wykorzystywanymi materiałami. Pokrótce przybliżyła też osobowość pana Władysława oraz zawartość poszczególnych rozdziałów doktoratu. Sednem prezentacji było ukazanie Władysława Krygowskiego jako turysty i krajoznawcy. Poniżej fragmenty wystąpienia. Na bazie tego referatu wywiązała się dyskusja dotycząca postaci współczesnej  turystyki i miejsca w niej krajoznawstwa. Poza tym, autorka wystąpienia pokazała gościom zdjęcia z wizyty domu na Gawlakach, gdzie od lat 60-tych Władysław Krygowski spędzał razem z żoną corocznie wakacje. Do ciekawostek historycznych na pewno należy zachowana księga meldunkowa z wpisami pobytowymi W. Krygowskiego i jego żony Zofii. Ponadto, uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać archiwalnej audycji radiowej zrealizowanej w 1987 roku w Radiu Kraków z udziałem W. Krygowskiego  pt. „Ścieżkami wzruszeń”.

Referaty

Władysław Krygowski – turysta na miarę naszych czasów
122.3 KB
244 Downloads
Szczegóły
Informacja o wystąpieniu Wiesława Krygowskiego
109.8 KB
252 Downloads
Szczegóły
Wspomnienie - Jerzy Doniec
Wspomnienie - Jerzy Doniec Wspomnienie - Jerzy Doniec.pdf
72.4 KB
176 Downloads
Szczegóły
Zaproszenie-Dzien Patrona
Zaproszenie-Dzien Patrona Zaproszenie-Dzien Patrona.pdf
167.6 KB
299 Downloads
Szczegóły
 Więcej informacji

Spotkanie PTTK

 

Wspomnienie - Jerzy Doniec
Wspomnienie - Jerzy Doniec Wspomnienie - Jerzy Doniec.pdf
72.4 KB
176 Downloads
Szczegóły
Zaproszenie-Dzien Patrona
Zaproszenie-Dzien Patrona Zaproszenie-Dzien Patrona.pdf
167.6 KB
299 Downloads
Szczegóły

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.