Walne Zebranie SRK

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 16 marca 2024 r. godz. 11:00 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w ostatnim okresie.
  3. Sprawozdanie finansowe.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Omówienie przyszłości Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia.
  7. Zakończenie obrad.

Z wielkim smutkiem informujemy, że Zarząd zamierza rozwiązać Stowarzyszenie w istniejącej obecnie formie organizacyjnej. Pielęgnowanie wszystkich zdobyczy Stowarzyszenia, jego dorobku, a także przyjaźni i wzajemnych sympatii nie potrzebują formalnych przepisów prawnych i rejestracji w urzędzie. Dlatego chcieliśmy uwolnić nas wszystkich od administracyjnego balastu, wg wielu zupełnie niepotrzebnego.

Jest również inny aspekt naszego postanowienia. Średnia wieku członków Zarządu jest nieprzyzwoicie wysoka. Balast lat odbiera nasze siły, spowalnia myślenie i garbi niegdyś proste plecy.

Nie dajemy rady!

Nie ma chętnych do pracy wśród młodych. W dzisiejszych galopujących ku nieznanej przyszłości czasach poświęcają oni swe siły własnym problemom życiowym, własnym karierom i zapewnieniu dostatku najbliższym. Rozumiemy, że nie mają oni zbyt wiele czasu dla pracy nieprzynoszącej dochodów.

Likwidacja Stowarzyszenia nie zlikwiduje sympatii, współpracy i kontaktów międzyludzkich. Dalej będziemy sobie bardzo bliscy o czym są przekonani wszyscy członkowie Zarządu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 29 lutego br.

Jan Krygowski
Prezes Zarząd

Informacje o Admin Marek Krygowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich Administrator Strony SRK

Możliwość komentowania jest wyłączona.