O nas

Poszukiwania korzeni rodowych Krygowskich trwają od roku 1977. To żmudna i czasochłonna praca. Odwiedzanie bibliotek, archiwów, uczelni i różnych instytucji, aby wydobyć z zapomnienia ślady po naszych przodkach. W tych poszukiwaniach brało i bierze udział wiele osób.

Zebrano bardzo cenną dokumentację rodową. Są to wspomnienia, pamiętniki, fotografie, korespondencje, dokumenty z archiwów itp.

Udało się „uporządkować” drzewa genealogiczne kilkunastu linii rodowych. Nie przypuszczałam, że moja ciekawość korzeni mojego rodu przerodzi się w tak pasjonującą działalność. Nawiązały się wspaniałe kontakty osobiste i listowne, które w efekcie doprowadziły do I Zjazdu Krygowskich w 1998 r. w Błażowej, a następnie II Zjazdu w sierpniu 2001 w Iwoniczu Zdroju.

W czasie drugiego Zjazdu powołano Stowarzyszenie Rodu Krygowskich. Wiele informacji o naszym Stowarzyszeniu można znaleźć na ogólnie dostępnej stronie pod adresem: https://www.krygowscy.org . Z niej są linki do naszych stron rodzinnych, na które serdecznie zapraszamy. Na tych stronach zamieszczamy wszelkie informacje, które udaje się zgromadzić. Są to informacje o poszczególnych liniach rodowych, życiorysy i osiągnięcia przedstawicieli Rodu, opisy rodzinnych stron z mapami, różne wspomnienia, legendy, informacje o pochodzeniu nazwiska Krygowskich, o poszukiwaniach genealogicznych oraz wiele innych tematów.

Niewiele wiemy nadal o naszych przodkach. W drzewach genealogicznych linii rodowych jest wiele „białych plam”. W czasie wojennej zawieruchy przepadło wiele cennych dokumentów, akt i ksiąg metrykalnych, prywatnych archiwów, zdjęć i pamiątek. Jednak w wielu rodzinach zostały zachowane bardzo cenne pamiątki i dokumenty, które mogą rozwikłać wiele tajemnic naszego Rodu.

Bardzo liczę na nowe kontakty, uzupełnienia, korekty i materiały dotyczące zarówno przeszłości jak i współczesnych losów rodzin.