Zebranie Zarządu

Witam Was Wszystkich serdecznie,

1.  Wystawa spuścizny po śp. arch. Zbigniewie  Krygowskim odbędzie się w dniach 28 września – 15 października 2015.

Więcej szczegółów przedstawimy po jakimś czasie.Wystawa i artykuł o Zbyszku w miesięczniku Politechniki Krakowskiej będą bezpłatne. Mamy rezerwację na 25 metrów kwadratowych – to dużo, ale mamy co pokazać.

Teresa Krygowska ze swoją koleżanką ze studiów, Magdaleną Marx Kozakiewicz, pracującą na Politechnice (Wydział Architektury; Instytut Projektowania Miast i Regionów) odwiedziły dwukrotnie Marię Krygowską w celu przeglądnięcia całej dokumentacji.
Wybrały następujące  tematy na wystawę: zagospodarowanie parku, kompleks kampusu Uniwersytetu w Pittsburghu, szkice do centrum Grand Rapids i pracę konkursową na zagospodarowanie terenu dawnych Hal Paryskich.

Prawie wszystkie materiały, projekty i slajdy są już zeskanowane, pozostało teraz uporządkowanie i zestawienie w plakaty. Teresa Krygowska wykonała i wykonuje kolosalną robotę. Pani Magdalena pomoże nam przygotować napisy do tych ekspozycji.

2. Sprawa kolejnego już VII Zjazdu Rodu Krygowskich

Zjazd odbędzie się  w dniach od 18 do 21 sierpnia 2016 od czwartku do niedzieli.
Jeśli chodzi o program, to musimy zaplanować Walne Zgromadzenie członków SRK już na pierwszy dzień zjazdu np. w czwartek po obiadokolacji o godz. 17.30, żebyśmy mogli spokojnie zakończyć obrady i wybory do nowych władz SRK, później zorganizować pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu.

Na jego miejsce Zarząd wybrał Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjne LAKE Hotel w Dymaczewie koło Poznania (http://www.lakehotel.pl/).

Pomocy w organizacji Zjazdu w Wielkopolsce podjął się Patryk Butlewski z   Poznania,  który co roku organizuje zjazdy rodzinne dla rodziny swojej żony.

Więcej informacji podam w terminie późniejszym.

Protokoły z posiedzeń Zarządu w roku 2015:

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 05-05-2015 (460.5 KB)

Sprawozdanie z działalności statutowej SRK za rok 2014 (193.8 KB)

Protokół z zebrania Zarządu z dnia 11 04 2015 (253.6 KB)

Protokół zebrania Zarządu z dnia 25.03.2015 (177.1 KB)

Finansowa dokumentacja Stowarzyszenia za rok 2014 (nadesłana przez księgową Krystynę Pomierny).

Bilans SRK 2014 (42.0 KB)

CIT-8 SRK za 2014 SRK (280.4 KB)

Potwierdzenie doręczenia CIT8 do US (83.0 KB)

Protokoły z poprzednich posiedzeń Zarządu w ciągu roku 2014:

Protokol z Zebrania z dnia 13.12.2014 (151.3 KB)

Protokol Zebrania Zarządu z dnia 18.10.2014 (152.6 KB)

Protokol zebrania z dnia 07.06.2014 (148.2 KB)

Protokół zebrania Zarządu z dnia 15.03.2014 (211.0 KB)

Protokół Komisji Rewizyjnej 2013 (541.4 KB)

Proponowany porządek obrad Zarządu w dniu 15.03.2014 (115.1 KB)

Finansowa dokumentacja Stowarzyszenia za rok 2013 (nadesłana przez księgową Krystynę Pomierny).

CIT 8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez SRK za rok 2013 (12.4 MB)

Bilans SRK 2013 (57.8 KB)

Obroty - Koszty 2013 (67.1 KB)

Obroty -przychody 2013 (75.3 KB)

Zapisy Raport Kasowy 2013 (49.2 KB)

Protokoły z poprzednich posiedzeń Zarządu w ciągu roku 2013

Protokół kilku konferencji Zarządu w Skype z roku 2013 (272.4 KB)

Sprawozdanie z działalności statutowej SRK za rok 2013 (200.9 KB)

Protokół zebrania starego i nowego Zarządu dla Krajowego Sądu Rejestrowego-21.09.2013. (83.2 KB)

Protokół zebrania starego i nowego Zarządu dla naszych potrzeb 21.09.2013 (389.1 KB)

Protokół zebrania nowego Zarzadu z dnia 24.08.2013 (259.5 KB)

Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 24.08.2013 (302.6 KB)

Protokół zebrania z dnia 27.07.2013 (249.0 KB)

Protokół zebrania z dnia 29.06.2013 (103.1 KB)

Protokół zebrania z dnia 20.04.2013 (107.9 KB)

Protokół zebrania z dnia 02.03.2013 (112.2 KB)

Ostateczna wersja zmian statutowych.
Nowy statut jest już dzięki staraniom Adama Kołodzieja dobrze przygotowany do  przegłosowania na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków SRK.
Musimy rozesłać jego tekst do wszystkich członków Stowarzyszenia półtora roku przez VII Zjazdem w celu zapoznania się z nim i ewentualnego zgłaszania uwag.

STATUT OST BEZ-OKLADEK (150.6 KB)

STATUT OST OKLADKI (411.5 KB)

Lista Darowizn na cmentarz w Futomie (145.2 KB)

Więcej informacji: link.
Musimy się zastanowić nad kontynuacją tej sprawy, bo wszystkie pieniądze na ten cel  zostały wykorzystane.

Zapraszam do aktywnej dyskusji  i pozdrawiam

Maria Krygowska-Doniec
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.