Lek. pediatria Karina Kachlicka (Poznań) i jej hobby

Karina Kachlicka    Lek. Karina Kachlicka jest specjalistą pediatrii oraz rehabilitacji medycznej – 25 lat doświadczenia zawodowego – specjalizuje się we wczesnej diagnostyce neurorozwojowej niemowląt (międzynarodowy certyfikat met. Vojty).

Pracowała w Poradni Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci przy Klinice Neonatologicznej w Poznaniu.

Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę lekarską w Suchym Lesie, pracuje w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrz i Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Kościanie oraz w Ośrodku Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zajmuje się oceną rozwoju wcześniaków, niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią ułożenia, opóźnieniem rozwoju ruchowego, wadami postawy, skrzywieniami kręgosłupa itp., ustala program postępowania usprawniającego, zalecenia dietetyczne, pediatryczne, terapeutyczne – instruktaż dla rodziców.

Ulubionym hobby Kariny jest malarstwo, wraz z innymi lekarzami Wielkopolski maluje w Kole Zajęć Plastycznych WIL (Wielkopolskiej Izby Lekarskiej).  Uczyła się tej sztuki pod kierunkiem  malarki Agnieszki Opali, prowadzącej Akademię Rysunku w Poznaniu.

Okładka Biuletynu Informacyjnego WIK, nr 6-7 (233-234), Poznań, czerwiec-lipiec 2014 (235.6 KB)

 Obrazy Kariny Kachlickiej (w przygotowaniu)

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.