Spotkanie wspomnieniowe o Kamilli Piskozub – Wawel 17.09.2010

ZAPROSZENIE - 2 na www

kamilla2

 

 

 

Strona poświęcona Kamilli Piskozub (w trakcie realizacji)

Zaproszenie i Program Spotkania z dnia 17 września 2010 r.

CZĘŚĆ I (katedralna)

 1. 800 – 900 – Msza św. w intencji śp. Kamilli Piskozub w kaplicy króla Stefana Batorego.

 2. 900 – 1000 – Zwiedzanie Skarbca, Muzeum Katedralnego

 3. Zwiedzanie Krypty prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.

CZĘŚĆ II (wawelska) Godz. 1000 – 1500

 1. 1000– 1100 – Zwiedzanie Pracowni Konserwacji oraz Wystawy Tkanin przy Zamku

 2. Zwiedzanie wystawy bursztynu rzeźbiarza Lucjana Myrty (dla zainteresowanych)

 3. 1115 – 1240 – Otwarcie spotkania + oglądanie małej ekspozycji o Kamilli Piskozub (mały poczęstunek organizowany przez SRK) w Sali na parterze budynku nr 7. Słowo o Kamilli Piskozub.1250 (1310)–`1400 (1415) Zwiedzanie w dwóch grupach (z dwoma przewodnikami : Pani Dr Piwocka i Pan Mgr Czyżewski) jubileuszowej wystawy grunwaldzkiej .

 4.   Wspomnienia o Kamilli Piskozub:

  1. dr Stefan Zając – były Dyrektor ds. szkoleniowych, obecnie Konsultant Muzeum na Wawelu;
  2. dr Magdalena Piwocka – zasłużony Kustosz Działu Tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu;
  3. ewentualnie wspomnienia innych osób.

Po spotkaniu można posilić się w “Kawiarni pod  Basztą”(we własnym zakresie).

Opis spotkania – przygotował Adam Kołodziej

Jako Stowarzyszenie Rodu Krygowskich mamy wielką satysfakcję, że udało nam się odkryć i upamiętnić wspaniałą działalność naszej krewnej Kamilli Piskozub, że jej dorobek życiowy został doceniony nie tylko przez nas. Kamilla od roku 1950 pracowała w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. I przez ponad 50 lat, do końca swojego życia uczestniczyła w wielu pracach konserwatorskich z zakresu tkanin zabytkowych nie tylko na Wawelu.

W dniu 17 września 2010 roku, na Zamku Królewskim na Wawelu odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone właśnie Kamilli, Kamie Piskozub. Spotkanie zaczęło się o godzinie 8.00 mszą świętą, koncelebrowaną przez księdza dr hab. Jacka Urbana, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej, w kaplicy króla Stefana Batorego, w Katedrze Wawelskiej.

Po mszy świętej, członkowie naszego Stowarzyszenia oraz goście zaproszeni zostali przez księdza Jacka Urbana do zwiedzenia Skarbca Katedralnego, gdzie mieli możliwość nie tylko pochylić się nad kilkoma eksponatami nad którymi pracowała Kamilla Piskozub, ale także poznać niezwykłe skarby zgromadzone w Skarbcu i ich dzieje.

Niecodzienny charakter tego spotkania wyniknął z tego, że osoby towarzyszące nam, oprowadzające nas i opowiadające o ekspozycjach znały osobiście Kamę. Stąd też, mogliśmy w wyjątkowy sposób zwiedzać i podziwiać wystawę tkanin dawnych w Muzeum Katedralnym, gdzie Pani Magdalena Naruszewicz opowiadała o wspólnej pracy z Kamillą, o charakterze tej pracy, jej aspektach technicznych i o napotykanych trudnościach.

Po zakończeniu zwiedzania Muzeum Katedralnego członkowie Stowarzyszenia oddali hołd Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, oraz jego małżonce Marii, odwiedzając kryptę – miejsce spoczynku pary prezydenckiej.
Dzięki uprzejmości Pana mgr Jerzego Holca i jego zaproszeniu do Pracowni Konserwacji Tkanin, mogliśmy przyglądnąć się szczegółowo pracy konserwatorskiej, jaką wykonywała Kamilla, jak ta praca wygląda obecnie i pracowni w której dziś ratuje się najcenniejsze zabytki tego typu w Polsce. Należy nadmienić tutaj o profesjonalizmie Pani dr Magdaleny Piwockiej, zasłużonego kustosza Muzeum Wawelskiego, która w fascynujący, wręcz naukowy sposób opowiadała o pracy Kamilli, o najciekawszych dziełach, które w tamtych latach były restaurowane. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogli nie tylko podziwiać te cenne historycznie dzieła tkackie w zasobach Muzeum Wawelskiego, ale dokładnie dowiedzieć się jaki udział miała w ich ratowaniu Kamilla i jak praca tego zespołu była istotna w ratowaniu dziedzictwa kulturowego Polski. Specjalnie przygotowane na tę okazję ekspozycje fotografii historycznych rekonstrukcji, oraz artykułów prasowych przybliżyły nam bardzo charakter i znaczenie tej pracy. Podzieleni na dwie grupy mogliśmy równocześnie obejrzeć największą na świecie wystawę czasową bursztynu z kolekcji Lucjana Myrty z Gdańska “Drzewo życia”.

Około godziny 11.00 rozpoczęła się część główna spotkania wspomnieniowego o Kamilli Piskozub w przygotowanej wcześniej Sali ekspozycyjno-wystawowej (dzięki pomocy Pana Jerzego Holca i Pani Ewy Mardak).

Spotkanie rozpoczął Jan Krygowski Z Rzeszowa. Po powitaniach Jana Krygowskiego i Jerzego Dońca z Krakowa, wysłuchano wykładu Pana dr Stefana Zająca, (byłego dyrektora do spraw szkoleniowych obecnie konsultanta Muzeum Wawelskiego), którego opowieść, ze względu na bliską, zawodową i prywatną znajomość z Kamillą Piskozub, miała bardzo ciepły i wspomnieniowy charakter oraz niedługo później wykładu Pani dr Magdaleny Piwockiej, która potrafiła z najdrobniejszymi detalami opowiadać o najbardziej interesujących kulisach pracy Kamy oraz pracy całego zespołu.
Post scriptum całego spotkania były słowa uczennicy i współpracownicy Kamilli, która z rozrzewnieniem wspominała 15 lat pracy zawodowej w jej zespole.

Po części wspomnieniowej, członkowie Stowarzyszenia Rodu Krygowskich oraz ich goście udali się (w dwóch grupach) obejrzeć, czasową również częściowo związaną z pracami Kamilli (chorągwie), wystawę pt: “Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem”. Przewodnikami po tej wyjątkowej wystawie byli fenomenalni Pani dr Magdalena Piwocka oraz Pan mgr Krzysztof Czyżewski, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Myślę, że spotkanie to, szczególnie część wspomnieniowa, połączona z małą ekspozycją o Kamilli, wszystkim nam uświadomiła jak wielką, a zarazem skromną była postacią. Jak cenna była jej wiedza i praca oraz jaką rolę do dziś w ratowaniu naszego dziedzictwa kulturowego odgrywają te osoby, które dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i wyjątkowej cierpliwości ratują nasz dorobek historyczny.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni jako Stowarzyszenie Rodu Krygowskich, iż mogliśmy współtworzyć tak piękne i wyjątkowe wydarzenie i poznać bliżej tak wspaniałych, mądrych i serdecznych ludzi w tak wyjątkowym dla wszystkich Polaków miejscu, jakim jest Wawel.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspaniałego wydarzenia, a tym samym do upamiętnienia dorobku Kamilli Piskozub, specjalne wyrazy wdzięczności składamy:

Dyrektorowi Zamku Królewskiego na Wawelu Panu prof dr hab. Janowi Ostrowskiemu,

Księdzu Prałatowi, Proboszczowi katedry Wawelskiej Zdzisławowi Sochackiemu,

Księdzu profesorowi Papieskiej Akademii Teologicznej dr hab. Jackowi Urbanowi, dyrektorowi Archiwum katedralnego,

Panu mgr Jerzemu Holcowi, Kierownikowi Pracowni Konserwacji Tkanin przy Zamku na Wawelu,

Pani dr Magdalenie Piwockiej, zasłużonemu Kustoszowi Muzeum na Wawelu,

Panu dr Stefanowi Zającowi, Konsultantowi Muzeum Wawelskiego,

Panu mgr Krzysztofowi Czyżewskiemu, Kierownikowi Działu Militariów przy Zamku na Wawelu,

Pani mgr Magdalenie Naruszewicz z Pracowni Konserwacji Tkanin przy Katedrze Wawelskiej, uczennicy i współpracownicy Kamilli Piskozub,

Pani mgr Ewie Mardak z Pracowni Konserwacji Tkanin przy Zamku na Wawelu,

i wielu innym osobom dzięki którym do tego wydarzenia doszło.

Zdjęcia i inne multimedia:
Album 1 (fot: Teresa Krygowska)
Gallery Comin soon…
Album 2 (fot: Jerzy Doniec)
Gallery Comin soon…

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.