Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Janusza Krygowskiego

W dniu 23 czerwca 2011 r. Kościół obchodził Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało, przeżywaliśmy radosne spotkanie dziękczynne za dar Chrystusowego kapłaństwa. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Paweł Kowal – pochodzący z parafii Przeworsk, tegoroczny neoprezbiter, który święcenia kapłańskie przyjął w dniu 11 czerwca 2011 r., a który w czasie Wielkiego Postu pracował w naszej parafii na praktyce diakońskiej.

Koncelebransem był ks. Janusz Krygowski – pochodzący z parafii Harklowa, kapelan Sióstr Nazaretanek w Komańczy, który obchodzi w tym roku 25-lecie kapłaństwa. W Uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za dar Sakramentu Kapłaństwa wzięli udział rodzice kapłanów:  państwo Krystyna i Marek Kowal oraz siostra Marysia a także państwo Apolonia i Władysław Krygowscy. Księdzu Prymicjantowi i księdzu Jubilatowi z całego serca gratulujemy, dziękujemy za czas posługi w naszej parafii oraz polecamy ich w osobistej modlitwie. Szczęść Boże! (przedruk ze strony www Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Cisnej.

Informacje o Maria Krygowska-Doniec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich

Możliwość komentowania jest wyłączona.